Om Rakeback

Vad är rakeback? Rakeback är den del av Rake’n som spelaren får tillbaka. Rakeback kan variera från site till site och kan vara alla emellan 20 – 45 procent. Till exempel; om du har ett erbjudande med 35% rakeback och din rake är $1000 (dvs hur mycket du har spelat och bidragit till raken) så … Läs mer »