Spela Poker Online

Poker, Bingo och Casino Råd

Nya rön kring spelberoende på nätet

En ny studie kring spelberoende och internet visar att spelberoende och internetberoende inte har någon koppling, vilket förvånar de flesta. The University of Melbourne hävdar dock bestämt att så är fallet – de två är inte relaterade på något sätt alls.

Studien kallas ”Commonalities in the Psychological Factors Associated with Problem Gambling and Internet Dependence” (de valde inte det korta namnet precis) och utgick från tanken att spelberoende var kopplat till internetberoende. Man frågade studenter i Australien kring deras spel och internetvanor, och det visade sig att de två ”åkommorna” – spelberoende och internetberoende – var helt skilda och inte alls hängde samman. Resultatet visade till och med att de med högsta sannolikhet existerar utan den andra.

spelberoende på nätet

Resultatet var förvånande för många som länge trott att internet uppmuntrar till och i vissa fall orsakar, spelberoende. I vilket fall så har båda personlighetstyperna samma drag, och är extra känsliga för depression, social isolering, oro, ångest, ensamhet och stress.

Vad man ville säga var slutligen att internet inte behöver vara orsak till allt ont, eller i det här fallet, spelberoende. För dem som känner sig oroliga över sitt spelande finns det idag stor hjälp att tillgå. Du kan begränsa ditt spelande genom vissa spärrar på de flesta online casinon, men även söka mer professionell hjälp och sluta spela helt.